KOUZLO OSOBNÍHO KOUČOVÁNÍ

vloženo 25.2.2012 autorZuzana

 

Existuje nespočet lidí, kteří nemohou svůj život označit jako vyloženě nepovedený, špatný, ale přesto nejsou šťastní, ba ani spokojení: Chtěli by něco jiného, cítí potřebu změny, ale nevědí, jak na to, co s tím? V každodenním shonu jim připadá myšlenka, že si stále ještě mohou zvolit, jak svůj život prožijí, nereálná. Že by koučování bylo jen dalším „zaručeným receptem“ na happy live? Kouzlo osobního koučování spočívá v tom, že spojuje náš rozum a naše srdce...

 

 

Kořeny koučování

Koučování v psychologickém smyslu se poprvé objevilo někdy před dvaceti lety. Začalo to, když si W. T. Gallwey při výuce tenisu uvědomil, jak svým svěřencům komplikuje život pokřiky typu: „Jdi po míči!!!!“, a napadlo ho, jak se vypořádat s neurotickými mechanismy, které pod vlivem strachu ovládají naše chování. Místo obvyklého boje s obavami volil formu hry (INNER GAME), jakési vnitřní hry, jež člověka osvobozuje od zbytečné, nohy podrážející a větve podřezávající zátěže. Toto nové pojetí se stalo základem pro rozvoj koučování v západní kultuře. Časem se z původního koučovacího principu vyvinula řada specifických způsobů koučinku pro jednotlivé oblasti lidské činnosti.

 

Koučování a psychické bloky

 

Někdy stačí problém jen jasně pojmenovat, lidé se odblokují a jsou schopni jednat. Při vytváření vaší cesty je kouč schopen poskytnout vám nástroje k vyproštění, překonání překážek i vnitřních bloků. Bariéry mezi potenciálem člověka, jeho možnostmi a momentálním výkonem může tvořit strach, nedostatek sebevědomí, přehnaná snaha vyniknout, perfekcionalismus, zloba, neschopnost někomu odpustit, znudění, zaneprázdněnost… Jedním takovým blokem, jenž znemožňuje žít naplněný život, může být třeba i strach z úspěchu. Moderní studie o strachu z úspěchu – mimochodem dost častém úkazu – prozrazují, že s největší pravděpodobností má kořeny v dětství. Plyne z rozhovorů rodičů s dětmi, kteří vnášejí pochybnosti o tom, zda dítě bude samo schopno zvládnout nějaký úkol. Dítě si pak jasně uvědomuje, že úkol rodiče považují za důležitý, ale že zároveň pochybují o jeho schopnostech. Tak vzniká podhoubí, ze kterého vystupují celoživotní obavy z neúspěšnosti a pochybnosti o schopnosti prosadit se. Ty pak dítěti brání, kdykoliv je na počátku něčeho, dosáhnout jakéhokoliv opravdového mistrovství. Když se rodiče obávají rizik a novot, brání dětem v pokusech přeměnit tento systém. Děti zůstávají i v dospělosti uvězněné ve světě svých rodičů, protože si nemohly vytvořit vlastní pohled na svět a své místo v něm.

 

Mechanismus koučování je blízký pozitivnímu myšlení, ale je to více než jen pouhé nahrazení jednoho vnitřního dialogu druhým. Klient si postupně vytváří nový postoj k sobě, nový způsob uvažování, založený na přesném vnímání reality. Mnozí klienti jsou zpočátku přesvědčeni, že si nemohou dovolit žít životem, který by se jim líbil. Měli by si uvědomit, že si nemohou dovolit tak nežít. Jejich důvody vypadají jako reálné a nepřekonatelné – mají příliš vysoké životní náklady, a tak zůstávají v neuspokojivém zaměstnání; jsou vyčerpáni životním tempem a nemají energii, kterou by vyžadovala změna; jsou příliš staří, nebo příliš mladí; je ještě brzy, je již pozdě. Nejškodlivějším důvodem je pak domněnka, že jsou oběťmi okolností a že změna není v jejich moci.

 

Koučování a timemanagement

 

Koučování nabízí nová řešení problémů spojených s nedostatkem času. Když váš život ovládne práce, lepší uspořádání vašeho času to nejspíš nevyřeší. Pak je třeba změnit váš postoj k hospodaření s časem. Ujasnit si priority, rozlišit, co je důležité a co naléhavé. Jindy koučovací techniky naopak pomáhají prolomit odpor k dlouhodobě odkládaným činnostem. To řeší například rozdrobením velkého cíle na malé problémy, z nich každý lze vyřešit během několika minut. Dalším způsobem, jak zvládnout nejen čas, ale i svou náladu v průběhu celého dne, je ráno si v klidu představit, co nás čeká. Promítnout si den jako film, jako příjemný film.

 

Koučování a hospodaření s penězi

 

Myšlení typu: „Čím více vyděláváš, tím více utratíš,“ působí potíže s hospodařením penězi všem příjmovým kategoriím. Cesta k finanční svobodě může být dlouhá a těžká. Odhodlání zacházet s penězi zodpovědně je klíčem, který otevírá stavidla úspěchu. Je třeba udržovat své „finanční zdraví“ a naučit se zacházet s penězi s jistotou. Většina lidí se nikdy nenaučila základnímu umění zacházet s penězi. Z nezávislého, bezstarostného dětství jako by přecházeli přímo do finančních povinností dospělosti. Pak je životem provázejí slova jako: „Nikdy jsem neuměl/a zacházet s penězi.“ „Jednou určitě vyhraju velké peníze.“ Pak je třeba změnit některá svá přesvědčení týkající se hospodaření s penězi. Například naučit se trpělivosti - což je důležitá vlastnost, kterou musíte získat, chcete-li dosáhnout finanční svobody. Musíte si vypěstovat sílu odkládat radost. Podle kouče Ch. Richardsonové je dobrý například „plán peněžních výdajů“. V jeho rámci pak například doporučuje pojednat spoření tak, že se v první řadě rozhodnete pro konkrétní částku, kterou chcete měsíčně ukládat (např. 10 % svého platu) a zbytek pak můžete utratit. Je to opačný postup, než jak si to lidé běžně představují: z platu utratit, co je „třeba“, a nepoužitý zbytek ukládat. Tímto systémem toho moc neuloží, za to touží po stále vyšším platu, který jejich situaci nevyřeší právě kvůli myšlení typu: „Čím více vyděláš, tím více utratíš.“ Je dobré si občas připomenout, že většina amerických milionářů žila pod úrovní svých možností, tedy že jejich výdaje zdaleka neodpovídaly jejich možnostem. A zdaleka nejlepší investice pro budoucnost je investice do sebe. Navštěvujte kursy, čtěte knihy, opatřete si kouče, využívejte poradce, opatřete si účetního.

 

Koučování a energie

 

Až si začnete dávat život do pořádku, zjistíte, že to má často vliv i na vaše tělo. Mnozí klienti Richardsonové, kteří si upravili své priority a začínají zlepšovat svůj život, shazují nechtěnou váhu a přirozeným způsobem uzdravují své tělo.

 

Koučovací kultura

 

PSYCHOTERAPIE, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ
Do této doby byla psychoterapie nebo psychologické poradenství alespoň v našich krajích jedinou pomocí pro člověka nespokojeného se svým způsobem žití. Terapie se snaží odkrýváním, analýzou a znovuprožíváním minulých traumat osvobodit klienta od jeho minulosti. Poradenství více hledá cestu vpřed, hledá řešení problémů. Při koučování, které se vždy drží základního Gallweyova koučovacího schématu, má jednoznačně rozhodující slovo klient a jeho potřeby. To on stanovuje cíle, ke kterým chce dojít, a s pomocí koučovy podpory k nim hledá vlastní, osobitou cestu. Kouč neradí a nerozhoduje, pouze se ptá! Je něco jako asistent vaší sebedůvěry, který vám dodává odvahu. Koučové se chovají podle předpokladu, že když ponecháte člověku možnost volby, tedy umožníte mu, aby se sám svobodně rozhodl pro nějaký úkol nebo cíl, je tento člověk dostatečně motivován k tomu, aby za tento úkol přijal i osobní odpovědnost. Koučování je silně interaktivní záležitost a hodně záleží i na vztahu kouče a klienta, na jejich vzájemné důvěře. Pojem kouč máme asi všichni propojen především se sportovními záležitostmi, pak ale můžeme osobního kouče vnímat jako trenéra duše nebo sebedůvěry.

 

POHYB

 

V pohybových činnostech lidem pomáhá, když zachovají tyto tři okolnosti současně:

1) když dělají něco, co je opravdu baví

2) když to dělají s kamarádem

3) když to nedělají stereotypně.

Také je ovšem důležité vůbec začít…

 

SPÁNEK

 

Je stejně důležitý jako jídlo, pití a pohyb. Potíže s dobrým, pravidelným spánkem se mohou projevit depresemi, nemocemi z narušení imunity, nedostatkem energie, únavou.

 

MYŠLENÍ

 

Své myšlení je většina lidí schopna změnit v každém věku. Na druhé straně se celý život učíme povznášet své myšlení na vyšší úroveň. Je třeba hluboce a vážně přijímat sebe sama. Většina negativních výroků, kterými se lidé častují, pramení z neschopnosti plně přijmout své normální lidské vady.

 

VZTAHY

 

Lidé touží po pocitu spojení, sounáležitosti – po pocitu, že k někomu patří. To je jedním z důvodů, proč si povolání kouče získalo ve Spojených státech takovou oblibu: Osobní kouč plní část této důležité potřeby osobní mezilidské komunikace a příslušnosti k nějakému společenství. Tato potřeba stále roste. Vlivem e-mailu, mobilních telefonů apod. lidé komunikují na dálku, mnozí pracují v izolaci (např. doma). A nakonec to dopadá tak, že jsou příliš zaneprázdněni a nemají na sebe navzájem čas. „Duševní spojení“ je to, co se dotýká srdce každého člověka a probouzí vděčnost za přítomnost blízké osoby v našem životě. Jsou vztahy, které nás naplňují, ale i vztahy, které nás vyčerpávají

 

A nakonec upozornění zkušeného osobního kouče: „Ačkoli vás rodina a přátelé milují, mohou mít obavy, že po změnách, které provedete ve svém životě, dojde k přerušení vztahu s nimi. Může to vést k jízlivým poznámkám, podráždění, odmítnutí pomoci a někdy i k otevřeně hrubému chování. Buďte připraveni!“