Koučování

Koučink je jako když nastartujete generátor:
získáte energii a "rozsvítí" se vám...

Obecně je koučování mnohaúrovňový systém vyhledávání cílů a jejich dosahování, který má schopnost uvolnit cesty uvnitř lidí. Je to filosofie, změna myšlení, přístupů, postojů, předpokladů i komunikace, jež posiluje kvality lidí. Jedná se o jeden z nejhlubších a nejsilnějších způsobů učení se, který mají lidé 21. století k dispozici. Koučování rozvíjí potenciál možností a schopností lidí.

Koučink je něco jako generátor ve tmě, který musíte nejdřív nastartovat, abyste ho vůbec uviděli...

Nejlepší představu o tom co je to koučink získáte, když se necháte sami koučovat, tedy zkušeností "na vlastní kůži".

Kouč jako rovnocenný partner vás doprovází, pomáhá vám s vaší motivací, umožňuje najít možnosti, které nevnímáte - skryté, neuvědomované nebo zapomenuté - jež jsou ve vás a kolem vás. Kouč vám zprostředkovává lepší vnímání reality, tedy toho, co se skutečně děje, a její odlišení od vašich vnitřních prezentací světa, vašich představ.

Je to cesta ze začarovaných kruhů našich zvyků, návyků a závislostí, cesta do prostoru vnitřní svobody. Koučing rozpouští často nevědomou jednostrannost, připoutanost, závislost. Kouč vám pomáhá překonat navyklé vzorce myšlení, postoje a úhly pohledu.

Individuálnost koučováni

Koučování je záležitost ryze individuální – a to nejen formou, ale i svým obsahem. Klientovo přání je rozhodujícím faktorem. Půjdeme směrem, který určíte vy, po cestě, kterou budeme společně objevovat, za vámi stanoveným cílem. Kouč neradí, neinstruuje, nepředvádí, nenabádá ani nedoporučuje, ba ani nehodnotí. Jen pomáhá klestit si průchod a odstraňovat překážky, překážky ve vašem nitru a činí tak způsobem, pro který jste se rozhodli, dává vám podporu, respektuje vaši volbu. Koučing je především o atmosféře, o bezpečném prostředí a o silně interaktivní spolupráci kouče a koučovaného.

...pak zjistíte, že tím generátorem, tím zdrojem, jste vy sami...

Odkazy

Popis koučovací metody z jiných úhlů pohledu naleznete na

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koučování

Zajímá Vás jak přesně vnímáte realitu?

http://www.youtube.com/watch?v=voAntzB7EwE

Odkazy na literaturu v českém jazyce

Pokud se chcete nechat nadchnout myšlenkami "otců" koučování, doporučuji vám seznámit se s jejich teoriemi:

W.T. Gallwey - Tajemství vysoké pracovní výkonnosti

Management Press, Praha 2004

J. Whitmore - Koučování.

Management Press, Praha 2005

Systemický přístup v koučování rozpracoval jeden z prvních českých koučů:

Petr Parma - Umění koučovat

Alfa Publishing, Praha 2006

Tématu osobního koučování se věnuje:

Cheryl Richardsonová - Tajemství kvalitního života

Ikar, Praha 2003

Osobní koučování z pohledu výběru a budování kariery popisuje:

Monika Bartoníčková - Kariérový koučink

Alfa Publishing, s.r.o, Praha 2007