Osobní koučování

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte...

Při osobním koučování jde o zlepšení kvality vašeho osobního života , o získání:

 

 
osobní spokojenosti (... hubnutí, učení se angličtině)
pocitu naplnění (vytvoření uspokojivé životní struktury)
spokojenosti ve vztazích ( ... odloučení se od rodičů)
radosti ( hledání zdrojů radosti)
štěstí (naplnění touhy)
smyslu života (duchovno)

 

Vypadá to, že každý z nás dělá to nejlepší, čeho je v danou chvíli schopen. Všichni jsme byli nějak ovlivněni svou výchovou, zkušenostmi a poznatky, které jsme nasbírali cestou životem. Náš život se pak mění v systém na sebe navazujících a vzájemně propojených návyků. Jsme zacykleni ve svém životním způsobu. To, na co jsme zvyklí, nám dodává jaký-si pocit bezpečí a identity: „Tak tohle jsem já a tohle je můj život“. Ale občas je užitečné se zastavit a zkusit zjistit, co že to vlastně od života chceme. O čem chceme aby byl? Co je pro nás důležité?

 

Při osobním koučování spolupráce s koučem dodává klientovi

Odvahu činit životně důležité změny a přicházet na to „JAK“ tyto změny udělat a „CO“ je konkrétně potřeba vykonat.

Souběžně posiluje jeho schopnost sebehodnocení, sebedůvěry a sebevědomí.

Při osobním koučování kouč nepřebírá za svého klienty odpovědnost při rozhodování. Koučovaný postupně přehodnocuje realitu svého života, své vnímání, postoje a je schopen krok za krokem provádět žádoucí změny.

I když spolupráce probíhá na úrovni osobního koučování zpravidla se promítne i v klientově pracovním životě. Umožní mu, aby zvážil, zda mu jeho zaměstnání skutečně vyhovuje a obvykle vede k tomu, že i když klient zůstává na svém původním místě, získává ke své práci jiný přístup a zvyšuje se i jeho pracovní spokojenost a úspěšnost. Celý klientův život se pak přizpůsobuje jeho osobitým hodnotám, čímž se pro něj stává mnohem uspokojivějším, více naplňujícím. Osobní koučování je vysoce efektivní i při odstraňování závislostí a návyků.

Váš osobní kouč může být vaším průvodcem, zrcadlem, pomocníkem, asistentem, který odstraňuje překážky z vaší cesty a taky přítelem... i když placeným.

Další informace vám může poskytnout článek Kouzlo osobního koučování.

 

Podmínky osobního koučování

Dle potřeb, přání a možností klientů... (něco jako: "KAŽDÝ TREZOR MÁ SVOU VLASTNÍ KOMBINACI")

Měla jsem klientku, která v době krize potřebovala dvakrát týdně dvouhodinová sezení - a za tři týdny jsme neměly co řešit.

Občas přijde klient na jedinou hodinu a je s ním natolik dobrá spolupráce, že mu pro orientaci v dané oblasti tato jedna hodina stačí.

Mívám klienty, kteří chodívají jednou týdně na hodinové schůzky a jiné, jimž postačuje hodina za dva týdny nebo měsíc.

...Teď se jedna paní objevila po více než roce a měla evidentně splněno to, co před tím rokem chtěla. Bylo to pro mne velké překvapení, protože jsem to jednoznačně vnímala, jako že ona to vzdala...( Což jen dokazuje, že hodnotit sezení musí klient, ne kouč. Jen klient ví, k čemu mu to pomohlo.)

 

Reference o  tom, jak osobní koučování vnímali někteří moji klienti.

Klientka s potřebou tvůrčího řešení...

Perta učící se znovu žít po schodech...

Když je koučována psycholožka...

 

Literatura

Tématu osobního koučování se věnuje:

Cheryl Richardsonová - Tajemství kvalitního života

Ikar, Praha 2003