Profesní koučování

Nejdůležitejší výrobní prostředek

je malý, šedý a váží okolo 1 300 g...*

Profesní koučování je jedna z nejefektivnějších metod vzdělávání a rozvoje lidí ve firmách, zejména manažerů. Je to nový přístup k vedení lidí, zvyšující jejich produktivitu a spokojenost 

 

Jeho podstata spočívá v tom, že koučovaný s podporou kouče rozpouští bariéry svého růstu, aby mohl plněji využít svůj potenciál a v důsledku toho dosahovat lepších výsledků a vyšších výkonů. Pozornost je zaměřena na nevyužívané zdroje v lidech i prostředí.

Metoda profesního koučování je založena na nejnovějších poznatcích o lidském mozku, způsobech učení a vnitřní motivaci.

 

Profesní koučování to je nový způsob nejen vedení druhých lidí... i vedení sebe sama, seberegulace

Profesní koučování tedy nevzniklo proto, aby nám ukazovalo, co bychom měli dělat lépe, ale odkrývá možnosti každého z nás. Přestože k sobě mají tematicky blízko, koučování není ani mentoring, ani poradenství ani trénink, koučování je metoda, při které se člověk učí efektivně "používat sám sebe".

 

Profesní koučování napomáhá

 • sebezdokonalování, osobnímu rozvoji lidí
 • zlepšení vztahů ve firmě
 • zlepšení výsledků v práci a zvyšování výkonnosti
 • rozvíjet a uplatnit potenciál lidí
 • motivovat lidi
 • harmonizaci pracovního a soukromého života
 • usnadnění pracovního, mnohdy i osobního života
 • vyrovnání se s novou funkcí
 • lépe organizovat čas i síly
 • odstranění stresu
 • zabránit vyhoření lidí

I úspěšní manažeři potřebují zpětnou vazbu a zdokonalování. Koučování umožňuje změnit „zaměstnání“ v osobní seberealizaci.

Největším nepřítelem jsme často my sami sobě - tím jak o sobě smýšlíme. Soupeří v nás emoční a rozumová osobnost, odvaha a pochybovačnost. První dvě je třeba sladit a druhé "vycentrovat", abychom dosáhli osobní integrity, pak jsme schopni být výkonní a úspěšní.

Profesní koučing se zaměřuje na to, co již existuje a je možné to využít pro lepší a zajímavější budoucnost. Orientuje se na to, co už máme, umíme, co jde, co funguje a jak toho využít. Umožňuje nám, abychom lépe užívali sami sebe jako svého nástroje - a víc si při tom užili.

 

Koučovaný se v procesu profesního koučování učí

 • osobnímu rozhodování
 • zbavit se strachu ze svobody
 • mít právo na vlastní názor
 • odpovědnosti za sebe samého

Podmínky profesního koučování:

Profesní koučing obvykle hradí firma, zaměstnavatel koučovaného. Pak je třeba, aby koučovaný vstupoval do procesu dobrovolně a dohodl se se svým nadřízeným o rámcovém cíli, k jehož splnění bude profesní koučování směřovat - o zadání pro kouče. Informace o procesu samotném by měl svému zaměstnavateli sdělovat spíše koučovaný sám, protože informace podávané koučem by narušily vztah, důvěru mezi koučem a jeho klientem. A na kvalitě tohoto vztahu koučování stojí.

Počet a frekvence sezení při profesním koučování se vždy řídí individuální potřebou klienta, avšak k dosažení žádoucího efektu bývá třeba absolvovat minimálně 4 - 6 koučovacích sezení - během 3 měsíců, lépe pak 10 -12 sezení - během 6 měsíců. Po prvním, osobním setkání, je možné koučovat i po telefonu nebo po skype.

Při profesním koučování nabízím první sezení zdarma, aby se klient po své osobní zkušenosti se mnou mohl rozhodnout, zda jsem vhodným partnerem pro takovou spolupráci právě já ...

A pokud ve vaší firmě s koučovacím přístupem zatím nemáte žádnou zkušenost, doporučuji, aby prvním "ochutnávačem" byl právě HR specialista zabývající se vzděláváním lidí - protože osobní zkušenost je nenahraditelným zdrojem informací...

 

nabídkový list pro ČSOB

 

Odkazy

Pro další informace o problematice profesního koučování uvádím odkazy na články koučů:

Rozhovor s Klárou Hejdukovou, předsedkyní České asociace koučů:

Koučinkový boom ve firmách: módní vlna nebo nutný trend?

http://www.cako.cz/dokumenty/file/clanky/clanek_01.pdf

http://www.cako.cz/dokumenty/file/clanky/clanek_02.pdf

http://www.cako.cz/dokumenty/file/clanky/clanek_03.pdf


Rozhlasový rozhovor s Katarinou Schapiro, uznávaným profesionálním koučem:

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/sc/_zprava/538745

* autorem úvodního citátu je Kjell A Nördsrön